Fundusz Europejski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług wypożyczenia kajaków” mająca na celu rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczenia kajaków oraz utrzymania jej w okresie związania z celem, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.